Georges Henrilaan 519, 1200 Brussel
Zakelijk Aantal BE0866 606 512

Drives die door de opdrachtgever, en alle documenten of informatie welke aard dan ook die voortvloeien uit hun behandeling door Mister Genius blijven eigendom van de opdrachtgever.

De gegevens in deze materialen en documenten worden strikt onder de geheimhoudingsplicht vallen.

Mister Geniusverbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de informatie te garanderen, en met name om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde personen.

Mister Geniusverbindt derhalve geheel, de volgende verplichtingen en handhaving zijn personeel, dat wil zeggen, inclusief:

  • neem geen kopieën van de documenten en gegevensdragers toegewezen, behalve die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar dienstverlening onder deze overeenkomst;
  • de documenten en informatie verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in deze overeenkomst doeleinden te gebruiken;
  • documenten of gegevens niet bekend te maken aan anderen, openbare of particuliere, natuurlijke of rechtspersonen;
  • alle maatregelen nemen om misbruik of frauduleus gebruik van computerbestanden tijdens de uitvoering van de opdracht te voorkomen;
  • alle maatregelen nemen, met inbegrip van fysieke beveiliging, de bewaring van documenten en verwerkt gedurende de looptijd van deze overeenkomst informatie te waarborgen;

en het einde van het contract:

  • doorgaan met de vernietiging van alle handmatige bestanden of computer opslaan van informatie ingevoerd;

of:

  • de informatiedragers op de wijze bepaald in dit contract volledig te herstellen.